Natural language tool

Система за анализ на текст

Header Image

NLT е система за анализиране на текстово съдържание. Тя е в помощ на рекламните агенции, които имат нужда да предотвратят показването на техните реклами в непозволени, неприлични и негативни сайтове. NLT е инсталирана на няколко сървъра, които работят заедно и могат да разпределят натоварването между тях. Натовареност от 50 000 000 заявки на ден.

Project Screen

NLT има административен панел, чрез който може да се управляват домейни, изключващи селектори, негативни думи и текстове, управление на потребители и потребителски групи, създаване на различни справки. Ежедневен бекъп на базата данни.

Project Image
NLT web admin panel
Project Image
NLT AI

Използвани технологии

Python 3.7, Java 8, PHP 7.2, MySQL 8, Memcached, Web crawler/scraping, Selenium, ChromeDriver, Apache 2.4, Linux (CentOS 7), JavaScript, HTML5, CSS3

Подобни проекти

linkedin icon facebook icon xing icon

To provide you with the best experience, our website uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our Cookie Policy.